• Talþjálfun Reykjavíkur hefur verið starfrækt síðan 1995 og í dag eru 14 talmeinafræðingar sem sinna börnum, unglingum og fullorðnum um greiningu, meðferð og ráðgjöf vegna margvíslegra tal-, mál- og raddmeina.

    Talmeinafræðingar okkar hafa lagt sig fram um að fylgjast með nýjungum í starfi, bæði hérlendis og erlendis. Þá er um að ræða sérhæfingu innan heildarinnar í meðhöndlun ákveðinna talmeina s.s. frávikum í framburði, málþroska, raddmeinum og stami.


  • Einnig hafa þeir verið leiðandi í gerð þjálfunarefnis, þýðingar prófa ásamt öflun fjölbreytilegra þjálfunargagna erlendis frá. Þar sem talmeinafræði er ungt fag hér á landi og því höfum við lagt áherslu á frumkvæði í gagnavinnu og fræðslu til samstarfsaðila svo þjálfun skili meiri árangri en ella. Þá ber að nefna að talmeinafræðingarnir sinna einnig starfsþjálfun nema í talmeinafræðum og hafa gert frá 1995.

  • Ef beitt er fyrirbyggjandi aðgerðum vegna mál- og talvanda barna í leikskóla og í yngstu bekkjum grunnskóla er hægt að koma í veg fyrir að slík frávik nái að þróast og í mörgum tilfellum unnt að hjálpa einstaklingnum að yfirvinna erfiðleikana. Til þess að svo megi verða þarf sameiginlegt átak talmeinafræðings, foreldra, kennara og annarra aðila sem hlut eiga að máli hverju sinni.